WhatsApp
A+ A-

Edis KVKK Aydınlatma Metni

1- Edis Afet ve Deprem Sistemleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle ‘Edis’ olarak anılacaktır) olarak, işbu Edis KVKK Aydınlatma Metni’ni (Bundan böyle ‘Aydınlatma Metni’ olarak anılacaktır), tr.edis.world (Bundan böyle ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır) alan adlı internet sitesi üzerinden EdisBox isimli cihazın yaşamakta olduğunuz bina ve/veya siteye kurulumunun sağlanması amacıyla yapacağınız başvurular ile ilgili olarak Kişisel Verilerinin Korunması hakkında kanuni haklarınızı açıklamak, verilerinizin nasıl işlendiği, korunması ve güvenliği için ne tür önlemler aldığımız hususlarında sizleri bilgilendirmek ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle ‘Kanun’ olarak anılacaktır) kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlamış bulunmaktayız.

2- Edis olarak, İnternet Sitesi üzerinden EdisBox isimli cihazın yaşamakta olduğu bina ve/veya siteye kurulumunun sağlanması için Edis’in yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimiyle irtibata geçerek EdisBox isimli ürünü tanıtması/pazarlaması amacıyla yapacağınız başvurunuz sırasında tarafınızdan, Ad-Soyad, E-mail, Telefon Numarası, İkamet ettiğiniz binanın ve/veya sitenin ismi ve adresi bilgilerini istemekteyiz. Sayılan kişisel verilere ek olarak, analizler sonucu beğeni, ilgi alanları, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz de İnternet Sitesi kullanım deneyiminizin kolaylaştırılması ve daha efektif hizmet verilebilmek maksadıyla toplamaktayız.

3- Edis olarak, bir üst maddede sayılan kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde, Başvuru Formu Bilgilendirme ve Onay Protokolü’nde, Gizlilik Politikası’nda ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kurallar dahilinde ve Kanun’a uygun olarak toplayacağımızı, ölçülü olarak işleyeceğimizi, korunması ve gizlilikleri açısından gerekli tüm önlemleri alacağımızı taahhüt ederiz.

4- Kişisel verilerinizi, EdisBox isimli ürünün yaşamakta olduğunuz bina ve/veya siteye kurulumu talebinizi/başvurunuzu iletebilmek amacıyla, ilgili bina ve/veya site yönetiminizle paylaşabileceğiz. Ancak, söz konusu kişisel veri paylaşımının işbu Aydınlatma Metni’nde, Başvuru Formu Bilgilendirme ve Onay Protokolü’nde, Gizlilik Politikası’nda ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kurallar dahilinde ve Kanun’a uygun olarak paylaşılacağını kabul ve taahhüt ederiz.

5- İnternet Sitesi’ne dair deneyimlerinizi geliştirilebilmek amacıyla çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyor ve Kanun ile diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde saklayıp, işliyoruz. Çerezler hakkında bilgi sahibi olabilmeniz ve Çerezler hususundaki ilkelerimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmeniz için İnternet Sitesin’de yayınladığımız Çerez Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

6- Edis olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.

7- Edis olarak taleplerinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağımızı taahhüt ederiz. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

 

 

İlgili Dosyalar