WhatsApp
A+ A-

BAŞVURU FORMU BİLGİLENDİRME VE ONAY PROTOKOLÜ

1- İşbu Başvuru Formu Bilgilendirme Ve Onay Protokolü (Bundan böyle ‘Protokol’ olarak anılacaktır), www.edis.world (Bundan böyle ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır) alan adlı internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan kişilerin (Bundan böyle ‘Başvurucu’ olarak anılacaktır) başvuru nedenlerinin belirlenmesi, bilgilendirilmeleri ve gerekli onayları vermeleri amaçlarıyla Edis Afet ve Deprem Sistemleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle ‘Edis’ olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
2- Başvurucu, Edis tarafından geliştirilen, teknik detayları ve çalışma prensipleri İnternet Sitesi’nde ayrıntıları ile açıklanan EdisBox isimli cihazın yaşamakta olduğu bina ve/veya siteye kurulumunun sağlanması için Edis’in yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimiyle irtibat kurması ve EdisBox’ı tanıtması/pazarlaması amacıyla başvuruda bulunmaktadır.
3- Başvurucu, başvurusunun yalnızca, Edis’in yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimiyle irtibata geçerek EdisBox’ı tanıtması/pazarlaması amaçlarını kapsadığını, başvuru neticesinde Edis’in EdisBox’un kurulumu ile alakalı taahhüt altına girmediğini kabul ve beyan eder. 
4- Başvurucu, Edis’in yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimiyle irtibat kurarak EdisBox’ı tanıtması/pazarlaması amacıyla yaptığı başvurusunda, başvuru ekranında bulunan ‘Başvuru Formu’nda bulunan alanlara belli bazı kişisel bilgileri ile yaşamakta olduğu bina ve/veya siteye ilişkin bilgileri Protokol ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ doğrultusunda rızası ile girdiğini, söz konusu bilgilerin Edis tarafından yaşamakta olduğu bina ve/veya site ile paylaşılmasına onay verdiğini peşinen kabul ve beyan eder. 
5- Edis, başvuru sırasında Başvurucu tarafından girilen bilgileri yalnızca Protokol ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanacağını, söz konusu kişisel verileri bu metinlerde belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişilerle hiçbir surette paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6- Başvurucu, başvurusu sonucunda yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimine EdisBox’ın tanıtılması/pazarlanması hususunda Edis’in takdir yetkisi bulunduğunu, Edis’in EdisBox’ın tanıtımı/pazarlanması sırasında Başvurucu’nun yaşamakta olduğu bina ve/veya site yönetimine belirli şartlar ileri sürebileceğini, Edis’in tamamen ticari takdirine bağlı olarak tanıtımı/pazarlamayı yapmayabileceğini, bu durumda başvurunun sonuçsuz kalacağını ve Edis’in bu nedenle başvuru formunda başvurucu tarafından girilmiş bilgilerin imhası dışında herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

İlgili Dosyalar